Helvik Vel
                                                                                stiftet 1912

                                                                        Hellvik på Nesodden

 

 

Startside
Om Hellvik
Styret
Bli medlem
Båtplass  

  
 

 

 

Styremedlemmer Helvik Vel 2012:

bulletStyreleder Gaute Voigt-Hanssen, Hellvik Terasse 9, formann@helvikvel.org
bulletStyremedlem Bjørn Knudsen, Hellvikveien 187
bulletStyremedlem Claudius Reisse, Ringveien 42
bulletStyremedlem Mette Hole Jensen, Terrassestien 28
bulletStyremedlem Anders Høglund, Hellvikstrand 70
bulletKasserer Mariann Hjelle, Stokkandveien 10, kasserer@helvikvel.org    
bulletMolorepresentant Villum Wilhelmsen, Hellvikveien 181, molo@helvikvel.org    
bulletLekeplassrepresentant Ketil Knudsen, Terrassestien 3
 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Helvik Vel 2012

Helvik Vels årsmøte 2010
Helvik Vels årsmøte 2009
Helvik Vels årsmøte 2008Høringsutalelse til reguleringsplan for Hellvik syd
 
Høstnytt 2008

Helvik Vels årsmøte 2008
  

webmaster@helvikvel.org