Helvik Vel
                                                                                stiftet 1912

                                                                        Hellvik på Nesodden

 

 

Startside
Om Hellvik
Styret
Bli medlem
Båtplass  

  
 

 

 

I forbindelse med Helvik Vels 50-års jubileum i 1962 ble det utgitt et hefte som gir et lite riss av Hellviks historie fra de tidligste tider. Hovedtema er likevel Helvik Vels historie 1912-62. Vi håper dette kan være av interesse for både nye og gamle Hellvik-boere. Noe nyere historie om stedet og vellet har vi ikke, men vi kan anbefale "Nesoddens historie - bind 3" skrevet av Harald Lorentzen og utgitt av Nesodden historielag. Denne boka omhandler perioden 1930 - 80, og har også stoff om Hellvik-området. Og kanskje kan vi supplere med med et nytt hefte om Hellvik Vels historie til 100-års jubileet i 2012...?     Helvik Vels historie

Høstmotiver fra Hellvik

     

   

webmaster@helvikvel.org