Helvik Vel
                                                                                stiftet 1912

                                                                        Hellvik på Nesodden

 

 

Startside
Opp
Om Hellvik
Bli medlem
Båtplass  

  
 

 

 

Årsmøte 2010 ble avholdt på Hellviktangen onsdag 28 april kl.19:

Dagsorden til årsmøte

Styrets beretning for 2009

Årsregnskap for 2009

 

Innkalling til årsmøte 2010

webmaster@helvikvel.org