Helvik Vel
                                                                                stiftet 1912

                                                                        Hellvik på Nesodden

 

 

  

  
 

 

 

Årsmøte 2009 ble avholdt på Hellviktangen tirsdag 18 mars kl.19

  1. Åpning
  2. Årsberetning 2008
  3. Årsregnskap 2008
  4. Budsjett 2009
  5. Saker/forslag fra styret
  6. Innkomne saker/forslag
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Valg
 

Styrets beretning
Protokoll fra årsmøte 2009
Regnskap for 2008

webmaster@helvikvel.org