Helvik Vel
                                                                                stiftet 1912

                                                                        Hellvik på Nesodden

 

 

  

  
 

 

 

Årsmøte 2008 ble avholdt på Hellviktangen onsdag 16 april

  1. Åpning
  2. Årsberetning 2007
  3. Årsregnskap 2007
  4. Budsjett 2008
  5. Saker/forslag fra styret
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Valg
 

Styrets beretning
Protokoll fra årsmøte 2008 
Regnskap for 2007

webmaster@helvikvel.org